Skip to main content
pand Fresh2you

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Inkoop– en verkoopvoorwaarden. die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65861078. U kunt deze voorwaarden downloaden als pdf-bestand via Acrobat reader.

Fresh2You b.v. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle
gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Fresh2You b.v. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen. datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.